Beinvegni tier Camp Cadi 2

Annunzias pil camp a London san vegnir fatgas naven dad immediat.

Dapi 1986 organisescha la Pleiv reformada Cadi camps per affons ella Bassa. Naven da 1992 ei era la Pleiv catolica Mustér dalla partida e dapi 1996 tuttas pleivs e las vischnaunacs dalla Cadi. La finamira ei da porscher a nos affons vacanazs ella Bassa, leu danunder che nos hosps da vacanzas vegnan.

Il resun ei staus enorms ed aschia dat ei dapi 2001 era camps per scolaras e scolars dalla 7. entochen 9. classa: il Camp Cadi 2. Quel ha in techet in’autra finamira. Las vacanzas han adina liug egl exteriur e duein mussar als participonts co sestelegiar els gronds marcaus. Cultura stat el center, denton era cuminonza. Il mument nua ch’ils giuvenils ein persuls en tiara jastra, daventan quels dus puncts fetg impurtonts. En roda visitein nus ils suandonts marcaus: Antwerpen, Brüssel, Köln, München, Berlin, Paris, London, Hamburg.

Separticipar als camps san giuvenils dalla 6. entochen 9. classa dalla Cadi (incl. nova vischnunca da Breil, onn da scola 2018/19). Ils camps han mintgamai liug ellas vacanzas d‘ atun.

INFORMAZIUNS DAVART IL CAMP A HAMBURG MIRA ELLA SURVESTA  DA VART SENIASTRA!